English 
- et Maersk Drilling Norge prosjekt
Maersk Drilling Norge AS
Maersk Cake
CAKE

Linker

På denne siden finner du informasjon omkring HMS-kultur, og om andre relaterte emner. Har du noen linker du mener skal inn på denne siden, gi oss en beskjed.

Petroleumstilsynet

PTIL skal legge premisser for at aktører på norsk sokkel holder et høyt nivå på helse, miljø og sikkerhet. På denne siden kan du finne oppdatert informasjon om utviklingen av HMS.

ICRARD

Dette er et internasjonalt nettsted for HMS-forskning. Her kan du abonnere på de siste nyhetene innen forskningsfronten.

Samarbeid for sikkerhet