English 
- et Maersk Drilling Norge prosjekt
Maersk Drilling Norge AS
Maersk Cake

CAKE sessions

mannsomspringerovercake1_uk

Om CAKE sessions

Sunniva Øverland er kontaktperson for alt som angår CAKE sessions.

Kontaktinformasjon til Sunniva Øverland; sov004@maerskdrilling.com eller +47 52 01 71 14.

Alt materiell som produseres i CAKE sessions skal sendes til sov004@maerskdrilling.com

CAKE Q2 2018, Dønn tilstede

Fokus i CAKE Q2 er "Dønn tilstede". Dønn tilstede omhandler ulike typer menneskelige feil og hva som kan føre til dem. Kampanjen leder opp til en diskusjon for at besetningsmedlemmene skal reflektere over hva som kan påvirke deres evne til å være "totalt oppmerksom". Presentasjon og materiale kan lastes ned her:

CAKE Q2 Dønn tilstede