English 
- et Maersk Drilling Norge prosjekt
Maersk Drilling Norge AS
Maersk Cake

CAKE sessions

mannsomspringerovercake1_uk

Om CAKE sessions

Sunniva Øverland er kontaktperson for alt som angår CAKE sessions.

Kontaktinformasjon til Sunniva Øverland; sov004@maerskdrilling.com eller +47 52 01 71 14.

Alt materiell som produseres i CAKE sessions skal sendes til sov004@maerskdrilling.com

CAKE Q1 2018, Håndfrie operasjoner

Fokus i CAKE Q1 er håndfrie operasjoner. Fokuset samkjøres med Maersk Drillings nye HSSE initiativ "Hand and fingers injury prevention program". Som en del av dette initiativet introduseres noen håndfrie regler, og CAKE Q1 fokuserer på disse. Presentasjon og materiale kan lastes ned her:

1) CAKE  Q1 Håndfrie operasjoner