English 
- et Maersk Drilling Norge prosjekt
Maersk Drilling Norge AS
Maersk Cake

CAKE sessions

mannsomspringerovercake1_uk

Om CAKE sessions

Sunniva Øverland er kontaktperson for alt som angår CAKE sessions.

Kontaktinformasjon til Sunniva Øverland; sov004@maerskdrilling.com eller +47 52 01 71 14.

Alt materiell som produseres i CAKE sessions skal sendes til sov004@maerskdrilling.com

CAKE informasjon 2017 Q4, Sikkerhetsledelse

I CAKE Q4 ønsker vi å fokusere på sikkerhetsledelse.Presentasjon og materiale kan lastes ned her:

1) Presentasjon (norsk)

2) Presentasjon (engelsk)

3) Informasjonsbrev til OIM

4) Quiz

5) Quiz fasit