English 
- et Maersk Drilling Norge prosjekt
Maersk Drilling Norge AS
Maersk Cake

CAKE sessions

mannsomspringerovercake1_uk

Om CAKE sessions

Camilla Meidell er kontaktperson for alt som angår CAKE sessions.

Kontaktinformasjon til Camilla Meidell; cme053@maerskdrilling.com eller +47 52 01 70 66.

Alt materiell som produseres i CAKE sessions skal sendes til cme053@maerskdrilling.com

CAKE informasjon 2017 Q1, Etterlevelse av prosedyrer

I CAKE Q1 ønsker vi å bruke tiden på å forsterke vår kultur for eterlvelse av prosedyrer. Grunnen til at vi ønsker å styrke fokuset er fordi:


• Våre prosedyrer er en av flere barrierer som skal forhindre at en uønsket hendelse oppstår
• For å kunne gjøre jobben korrekt og sikkert må vi kjenne til prosedyrene for jobben, og hvis prosedyrene ikke er i samsvar med hvordan jobben gjøres må vi endre de!
• Unnskyldninger for å ikke følge prosedyrene:

– “Jeg er for travel – og det tar for lang tid om jeg skal følge prosedyren”
– “Prosedyren er feil og dum – og den betyr ikke noe for sikkerheten”
– “Det var sånn jeg lærte og gjøre det – og alle andre gjør det på denne måten”
– “Prosedyren er for komplisert for den enkle jobben jeg skal gjøre”
– “Min leder ba meg om å gjøre det på denne måten”Presentasjon og materiale kan lastes ned her:

1) Presentasjon

2) One pager slide