English 
- et Maersk Drilling Norge prosjekt
Maersk Drilling Norge AS
Maersk Cake

CAKE sessions

mannsomspringerovercake1_uk

Om CAKE sessions

Camilla Meidell er kontaktperson for alt som angår CAKE sessions.

Kontaktinformasjon til Camilla Meidell; cme053@maerskdrilling.com eller +47 52 01 70 66.

Alt materiell som produseres i CAKE sessions skal sendes til cme053@maerskdrilling.com

CAKE informasjon 2016 Q4 Dropped objects

Tema for Q4 er Dropped objects. Presentasjonen for Q4 skal kompbineres med bruken av SFS "Best practice guide line for dropped objects" og Maersk Drillings interne dropped objects matrix.


Presentasjon kan lastes ned her:

1) Presentasjon