English 
- et Maersk Drilling Norge prosjekt
Maersk Drilling Norge AS
Maersk Cake

CAKE sessions

mannsomspringerovercake1_uk

Om CAKE sessions

Camilla Meidell er kontaktperson for alt som angår CAKE sessions.

Kontaktinformasjon til Camilla Meidell; cme053@maerskdrilling.com eller +47 52 01 70 66.

Alt materiell som produseres i CAKE sessions skal sendes til cme053@maerskdrilling.com

CAKE informasjon 2016 Q3 Barriere forståelse

Tema for Q3 er Barriere forståelse. Man ønsker at man under arbeidet skal stoppe en jobb i uken og evaluere følgende sprøsmål:

1) Har vi identifisert alle risikoer i TBTen, eller har det kommet opp noe mer?
2) Har vi iverksatt alle tiltakene som ble idenfisert under TBTen?
3) Har jobben endret seg?
 

Informasjon til OIM finner man her.

Presentasjon
 

Stop the job kort

Plakat