English 
- et Maersk Drilling Norge prosjekt
Maersk Drilling Norge AS
Maersk Cake

CAKE sessions

mannsomspringerovercake1_uk

Om CAKE sessions

Camilla Meidell er kontaktperson for alt som angår CAKE sessions.

Kontaktinformasjon til Camilla Meidell; cme053@maerskdrilling.com eller +47 52 01 70 66.

Alt materiell som produseres i CAKE sessions skal sendes til cme053@maerskdrilling.com

CAKE informasjon 2016 Q2, Risikoutsatte grupper

Tema for Q2 er risikoutsattegrupper, tanken bak å fokusere på kjemikalier i kvartal 2 er å øke forståelsen og fokuset på bruken av korrekt PPE når man arbeider med kjemikalier. Informasjon om hvordan temaet skal presenteres kan man finne her:

Informasjonskriv til OIM Presentasjon til Q2