English 
- et Maersk Drilling Norge prosjekt
Maersk Drilling Norge AS
Maersk Cake

CAKE sessions

mannsomspringerovercake1_uk

Om CAKE sessions

Sunniva Øverland er kontaktperson for alt som angår CAKE sessions.

Kontaktinformasjon til Sunniva Øverland; sov004@maerskdrilling.com.

Alt materiell som produseres i CAKE sessions skal sendes til sov004@maerskdrilling.com

CAKE informasjon 2016 Q1 Ledelsesansvar

Tema for Q1 er ledelsesansvar. Ledelsen må sikre at effekter av endringer på kort og lang sikt blir håndtert forsvarlig. Dette innebærer mellom annet at endringer over tid styrker sikkerhet og arbeidsmiljø.
Flere av utfordringene næringen står overfor, krever samarbeid mellom aktørene og mellom partene. Ledelsen må derfor legge til rette for samarbeid for å løse felles utfordringer og videreutvikle formålstjenelige rammevilkår for bedriften


Presentasjon til Q1

Self assessment kort

Informasjonsskriv til OIM