English 
- et Maersk Drilling Norge prosjekt
Maersk Drilling Norge AS
Maersk Cake

CAKE sessions

mannsomspringerovercake1_uk

Om CAKE sessions

Sunniva Øverland er kontaktperson for alt som angår CAKE sessions.

Kontaktinformasjon til Sunniva Øverland; sov004@maerskdrilling.com.

Alt materiell som produseres i CAKE sessions skal sendes til sov004@maerskdrilling.com

CAKE informasjon Q4 Risikoutsatte grupper


Her finner du informasjon til OIM om CAKE session Q4 2015, Risikoutsatte grupper som handler om vibrernde utstyr og håndholdt verktøy:

Last ned presentasjon her


Informasjonsskriv til OIM