English 
- et Maersk Drilling Norge prosjekt
Maersk Drilling Norge AS
Maersk Cake

CAKE sessions

mannsomspringerovercake1_uk

Om CAKE sessions

Sunniva Øverland er kontaktperson for alt som angår CAKE sessions.

Kontaktinformasjon til Sunniva Øverland; sov004@maerskdrilling.com.

Alt materiell som produseres i CAKE sessions skal sendes til sov004@maerskdrilling.com

Presentasjon til Felles Sikkerhetsmøte, Q3

Denne presentasjonen gir en kort oppsummering av funnene fra CAKE Q2 og en forklaring av hva som skla skje  i Q3 som handler om Personlig risiko og konskevenskforståelse knytte opp til Storulykke.

Last ned her

CAKE informasjon, Storulykke Q3

Her finner du informasjon om hvordan CAKE session Q3 om storulykke skal gjennomføres i praksis.


Last ned her

CAKE Film til Q3 presentasjon

Her finner du CAKE filmen som skal vises i Q3 2012.

Last ned film her