English 
- et Maersk Drilling Norge prosjekt
Maersk Drilling Norge AS
Maersk Cake
forsidebilde1

HMS- målsetting 2018

forsidebilde2
forsidebilde3

CAKE Q3 2018 Working environment

CAKE Q3 omhandler arbeidsmiljø, med hovedfokus på hvordan du kan beskytte deg mot forurensning i luften ved hjelp av åndedrettsvern. Åndredrettsvern og annet personlig verneutstyr skal være siste barriere når andre tiltak ikke er tilstrekkelig til å beskytte deg, ref. tiltakshierkiet. CAKE Q3 vil også øke bevisstheten til de ansatte på hvilke arbeidsmiljøeksponeringer de utsettes for. Som del 2 av CAKE vil vi oppdatere de eksisterende hanske- og maskeplakatene.   


Presentasjon og materiale kan lastes ned her:


Q3 Arbeidsmiljø