English 
- et Maersk Drilling Norge prosjekt
Maersk Drilling Norge AS
Maersk Cake
forsidebilde1

HMS- målsetting 2018

forsidebilde2
forsidebilde3

CAKE Q2 2018 Total awareness

Fokus i CAKE Q2 er "Dønn tilstede". Dønn tilstede omhandler ulike typer menneskelige feil og hva som kan føre til dem. Kampanjen leder opp til en diskusjon for at besetningsmedlemmene skal reflektere over hva som kan påvirke deres evne til å være "totalt oppmerksom". Presentasjon og materiale kan lastes ned her:

01) CAKE Q2 Dønn tilstede